Wiedza

Czym jest czynnik R32 i co go charakteryzuje?

Difluorometan – czynnik R32 – (CH2F2) jest czynnikiem chłodniczym jednorodnym z grupy HFC, który znajduje zastosowanie w układach klimatyzacji, zastępując jednocześnie R410A (którego w 50% jest składnikiem).
Zaletą czynnika, która miała decydujący wpływ na jego szerokie wprowadzenie, jest małe oddziaływanie na środowisko naturalne (GWP = 675, ODP = 0). Uwzględniając fakt, że napełnienie urządzeń czynnikiem R32 może być nawet do 30% mniejsze, jest on znacznie bardziej ekologiczny niż poprzedni czynnik – R410A.

Jakie zmiany dla użytkowników związane są z czynnikiem R32?

Jak pokazały badania przeprowadzone przez inżynierów, zastosowanie difluorometanu pozwala zwiększyć efektywność urządzeń nawet o 10%. Urządzenia na R32 również podlegają obowiązkowi założenia kart urządzenia oraz wykonywania okresowych kontroli szczelności. Jednak granica zawartości czynnika, od której powyższe obowiązki dotyczą urządzeń na R32 wynosi aż 7,41 kg przy 2,39 dla R410A.

KLIMATYZACJA a dzieci

Czy można używać klimatyzacji przy małym dziecku, aby nie narazić go na różnego rodzaju infekcje niebezpieczne dla jego organizmu?

Używajmy klimatyzacji rozsądnie

Zarówno przegrzanie, jak i zbytnie ochłodzenie organizmu dziecka może u niego doprowadzić do przykrych konsekwencji zdrowotnych. System klimatyzacji musi być więc użytkowany rozsądnie z zachowaniem pewnych podstawowych zasad eksploatacyjnych. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych.

Według ekspertów, różnica temperatur na zewnątrz i w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 5-6 stopni C. Tak więc w przypadku, gdy na dworze jest na przykład 30 stopni ciepła, wewnątrz domu czy mieszkania optymalna temperatura powinna wynosić około 24 stopni C, a wilgotność powietrza w granicach 40-70%. Zbyt duża różnica temperatur sprawi, że dziecko z całą pewnością się przeziębi.

Noworodki

Temperatura w domu powinna być przede wszystkim podyktowana wiekiem dziecka. Noworodki z racji budowy fizjologicznej (niska waga wpływa na mniejszą zdolność do zatrzymywania ciepła w organizmie) oraz specyficznego trybu życia (częste przewijanie i karmienie nawet nocą) muszą mieć zapewnioną większą ilość ciepła. Optymalna temperatura w mieszkaniu dla noworodka powinna wynosić nie mniej niż 24 stopnie C przez całą dobę.

Starsze dzieci

Nieco starszym dzieciom należy zapewnić temperaturę w granicach 20 stopni w dzień oraz około 18-19 stopni w nocy. Jeżeli klimatyzacja ma być włączona przez całą noc, należy pamiętać o tym, że już po kilku godzinach pracy urządzenia w pomieszczeniach może zrobić się chłodno. Dzieci, szczególnie małe, mają tendencję do częstego rozkopywania nakryć wierzchnich, którymi są przykryte. W takim wypadku bardzo dobrze sprawdzi się specjalny śpiwór dziecięcy, który uniemożliwi maluchowi wydostanie się spod ciepłego okrycia.

O klimatyzację trzeba dbać

Należy pamiętać również o tym, że zbyt wysoka temperatura sprzyja powstawaniu szkodliwych dla zdrowia roztoczy oraz innych niebezpiecznych mikroorganizmów. Według badań programu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) roztocza stanowią najczęstszą przyczynę uczuleń w populacji naszego kraju, ponieważ są jednym z najsilniejszych alergenów w naszym otoczeniu. U dzieci alergia na roztocza może pojawić się w każdym wieku, doprowadzając u nich do objawów atopowego zapalenia skóry czy nawet astmy oskrzelowej.

Podczas pracy klimatyzacji na niektórych elementach urządzenia może skraplać się woda, w której rozwijają się grzyby, pleśnie i bakterie. Są one szkodliwe dla naszego dziecka i mogą wywołać u niego zakażenia objawami przypominającymi grypę lub zapalenie płuc. Jeżeli w domu lub mieszkaniu zamontowany jest system klimatyzacji, należy pamiętać o odpowiedniej konserwacji tego rodzaju urządzeń. Mowa tu o częstym czyszczeniu i wymianach filtrów (nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz czyszczeniu przewodów zgodnie z zaleceniami producenta. Każdy użytkownik klimatyzacji jest zobowiązany do systematycznego serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w roku.

SPLIT CZY MULTI SPLIT

Klimatyzacja przestała być towarem luksusowym, stając się obecnie standardowym wyposażeniem nowobudowanych obiektów – zarówno biurowych, hotelowych czy handlowych, jak i mieszkalnych. Zapewne wielu z Państwa myśli poważnie o zainstalowaniu systemu klimatyzacji we własnym domu, mieszkaniu lub firmie, jednak wybór okazuje się niełatwy i pojawia się przy tym wiele pytań.

System klimatyzacji typu Split (ang. rozdzielać) to jedno z najpopularniejszych obecnie rozwiązań stosowanych w domach, biurach czy sklepach. Są to w przeważającej większości przypadków urządzenia stacjonarne, cieszące się dużą wydajnością oraz efektywnością w utrzymywaniu zadanych parametrów powietrza w pomieszczeniu. System klimatyzacji typu Split stosuje się najczęściej w małych obiektach mieszkalnych lub biurowych.

Klimatyzacja typu Split to układ składający się z dwóch jednostek – wewnętrznej (parownik) i zewnętrznej (skraplacz), które są ze sobą połączone dwoma przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym. Klimatyzacja typu Split posiada indywidualne zasilanie prądem elektrycznym i obsługuje tylko jedno pomieszczenie. Przewody łączące jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną umieszczoną na ścianie elewacji, dachu lub przy ziemi, są zazwyczaj krótkie, dzięki czemu ma ona mało punktów połączeniowych, które mogą być narażone na wycieki czynnika chłodniczego.

W przypadku większych obiektów, w których chłodzeniu ma być poddanych kilka pomieszczeń, stosuje się zazwyczaj systemy klimatyzacji typu Multi Split, który pozwala na połączenie jednej jednostki zewnętrznej z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. Każdy z parowników jest zainstalowany w układzie równoległym i podłączony dwoma przewodami do skraplacza wyposażonego w sprężarkę chłodniczą, która zasila wszystkie jednostki wewnętrzne. Do jednostki zewnętrznej może być bezpośrednio podłączonych kilka jednostek wewnętrznych. Najczęściej jest to max. 5 jednostek, jednak zdarzają się systemy Multi Split, w których pracuje nawet 9 jednostek wewnętrznych.

W układzie chłodniczym systemu klimatyzacji Multi Split zamontowany jest elektroniczny zawór rozprężny (EEV), który dawkuje ilość ciekłego czynnika chłodniczego dostającego się do parownika w zależności od jego obciążenia cieplnego. System Multi Split to również o wiele większy skraplacz oraz o wiele mocniejsza sprężarka, która musi zabezpieczyć sumaryczne zapotrzebowanie chłodu dla wszystkich pomieszczeń. Zaletą systemu Multi Split jest to, że na elewacji budynku montuje się tylko jedną jednostkę zewnętrzną, a nie kilka.

Inwerterowe systemy klimatyzacji typu Multi Split są najczęściej stosowane w hotelach oraz w większych obiektach biurowych, a niejednokrotnie także i w domach. Obecnie systemy klimatyzacji typu Multi Split wyposażone w pompę ciepła można wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń poprzez pracę układu w trybie grzewczym. W takim przypadku obieg czynnika chłodniczego jest odwrócony.

SPLIT czy MULTI SPLIT?

Jeżeli chcą Państwo zainstalować klimatyzację tylko w jednym, ewentualnie dwóch pomieszczeniach, to najodpowiedniejszy będzie system (lub dwa systemy) typu Split. Jeżeli jednak zapotrzebowanie chłodnicze dotyczy większej ilości pomieszczeń, wybór powinien paść na system klimatyzacji typu Multi Split.

SERWISOWANIE KLIMATYZACJI

od systematycznego serwisowania zależy nie tylko prawidłowe działanie całego systemu, ale również zdrowie samych użytkowników. Pamiętajmy, że klimatyzacja sama w sobie nie jest szkodliwa. Niebezpieczeństwo dla zdrowia stwarza jedynie instalacja nieodpowiednio i nieregularnie serwisowana. Instalacja klimatyzacyjna powinna dostarczać powietrze o określonej czystości pyłowej, gazowej oraz mikrobiologicznej. Na jakość powietrza w pomieszczeniu zamkniętym wpływa przede wszystkim skuteczność jego oczyszczania na filtrach znajdujących się w klimatyzacji, a także odpowiednia eksploatacja całej instalacji.

Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w USA kilka lat temu przeprowadził badania w ponad 500 budynkach w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że w ponad 50 proc. przypadków główną przyczyną wnoszonych skarg odnośnie jakości powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych dotyczy systemów  HVAC (klimatyzacji). Najczęstszym powodem zanieczyszczeń cząstkami stałymi, mikroorganizmami oraz nieprzyjemnym zapachem zamkniętych pomieszczeń klimatyzowanych jest zły stan higieniczny systemu klimatyzacji, powstały na skutek zaniedbania lub niewłaściwej konserwacji urządzeń.

W pomieszczeniach zamkniętych mamy do czynienia z zanieczyszczeniami stałymi, gazowymi oraz biologicznymi (np. kurz, pyłki roślin, roztocza, zarodniki grzybów pleśniowych itp.). Negatywny wpływ na nasz organizm mogą mieć również związki chemiczne emitowane m.in. przez materiały budowlane, a także dwutlenek węgla oraz bio zanieczyszczenia pochodzące od ludzi. Ponadto zbyt duża wilgoć, produkty spalania, takie jak np. tlenek węgla, dym tytoniowy, aerozole kosmetyczne, czyszczące oraz dezynfekujące także negatywnie wpływają na stan powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Nowoczesne klimatyzatory mają filtry i osuszają powietrze, co prowadzi do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.

Niewłaściwe serwisowanie systemu klimatyzacji, a także zaniedbania związane z utrzymaniem odpowiedniej higieny urządzeń mogą doprowadzić do występowania wielu groźnych dla człowieka chorób, a także mają negatywny wpływ na ogólne samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach zamkniętych.
Okresowe czyszczenie i konserwacja systemu klimatyzacji powinny się odbywać przed każdym sezonem. Standardowo producenci wymagają w ramach gwarancji urządzenia co najmniej dwóch profesjonalnych przeglądów systemu klimatyzacji w ciągu roku (na wiosnę i na jesieni).
Ogólnie rzecz biorąc, klimatyzacja to w zasadzie urządzenie bezobsługowe. Jednak sposób jej działania jest ściśle związany z wymianą powietrza przez wymienniki ciepła (parownik, skraplacz), co skutkuje tym, że wcześniej czy później na ich powierzchni, na filtrach oraz na łopatkach wentylatora zgromadzi się kurz, pył, zarodniki grzybów, pleśni, bakterii oraz innych niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia mikroorganizmów.
Najwięcej zanieczyszczeń zatrzymuje system filtrów. I to właśnie on powinien przede wszystkim być systematycznie czyszczony, co najmniej raz na 3 miesiące. Standardowe filtry, tzw. zgrubne, można oczyścić z wykorzystaniem łagodnego środka czyszczącego i niewielkiej ilości środka bakteriobójczego. Filtry, których zadaniem jest zatrzymywanie najmniejszych cząsteczek zanieczyszczeń, najczęściej są poddawane wymianie na nowe. Z uwagi na bardzo łatwy dostęp do filtrów znajdujących się w klimatyzacji, każdy użytkownik takich urządzeń może samodzielnie zadbać o czystość tych elementów bez konieczności wzywania profesjonalnych serwisantów.
Gruntowne czyszczenie wnętrza klimatyzacji oraz jej poszczególnych elementów należy natomiast zlecić profesjonalnym serwisantom w ramach corocznych przeglądów sezonowych. Takie czyszczenie i konserwacja wymagają demontażu niektórych elementów urządzenia oraz użycia specjalistycznych substancji chemicznych.
Zadbaj o siebie i swoich bliskich!
Każde urządzenie mechaniczne, w tym również klimatyzacja, wymaga systematycznej konserwacji oraz gruntownego czyszczenia, ponieważ w urządzeniach klimatyzacyjnych podczas procesu chłodzenia powietrza wydzielana jest duża ilość wilgoci, która sprzyja rozwojowi szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów. Pamiętajmy o tym!

Jak działa nowoczesny klimatyzator inwerterowy

Są to urządzenia klimatyzacyjne wykorzystujące najnowsze technologie z zakresu chłodzenia oraz ogrzewania pomieszczeń. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w budownictwie mieszkalnym, biurowym oraz przemysłowym i w obecnych czasach zaczynają być już swego rodzaju standardem.  Sercem klimatyzatora inwerterowego, podobnie jak w innych urządzeniach tego typu, jest sprężarka, która reguluje wydajność urządzenia. Działa ona jednak odmiennie niż jej mniej zaawansowane pod względem technologicznym poprzedniczki. W sposób płynny dostosowuje ona swoją moc i wydajność do warunków termicznych panujących w danym pomieszczeniu.  

Również samo włączenie klimatyzatora przebiega płynnie. Miękki start sprężarki, rozpoczynający się od minimalnych obrotów, redukuje straty energii. Jej praca jednak jest na tyle szybka i elastyczna, iż w krótkim czasie uzyskujemy żądaną temperaturę. Urządzenie bowiem płynnie nabiera obrotów. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie tak zwanego prądu rozruchowego, którego skutkiem jest zwiększone zużycie energii.

Klimatyzatory inwerterowe to przede wszystkim oszczędność energii

W momencie gdy klimatyzator inwerterowy uzyskuje określoną temperaturę, zmniejsza swoją wydajność po to, aby uniknąć wyłączenia się. Dzięki temu wyeliminowane zostają niezwykle energochłonne cykle włączania i wyłączania się urządzenia, co sprawia, że poprawie ulegają parametry żywotności poszczególnych elementów sprężarki, a sam klimatyzator działa po prostu sprawniej. Klimatyzatory inwerterowe obniżają koszty wiążące się z chłodzeniem oraz ogrzewaniem pomieszczeń. Mikroprocesorowe sterowanie oraz jeden z najnowocześniejszych układów zasilania i sterowania urządzeniem sprawia, że ich praca jest niezwykle wydajna. Układ ten, tuż po włączeniu pozwala na osiągnięcie żądanej temperatury czterokrotnie szybciej, aniżeli w przypadku standardowych klimatyzatorów typu on/off. Cechą charakterystyczną układu typu inwerter jest zatem wysoka sprawność energetyczna.

Skróty RAC, VRF, CAC, PAC… – co oznaczają

 • RAC (Residential Air Conditioners) – to grupa klimatyzatorów przeznaczona dla odbiorców indywidualnych (klimatyzacja domów i mieszkań) i biznesowych (małe sklepy i biura) do montażu w mniejszych pomieszczeniach.
 • CAC (Ceiling Air Conditioners) – seria urządzeń typu monosplit przeznaczonych do zabudowy. Są to urządzenia kasetonowe, kanałowe, konsole, urządzenia przypodłogowe i przysufitowe.
 • PAC (Packaged Air Conditioners) – to klimatyzatory stworzone z myślą o zastosowaniach biznesowych i przemysłowych – duże biura, restauracje, sale konferencyjne, pomieszczenia techniczne itp.
 • FJM (Free Joint Multi) Split Systems – grupa urządzeń które w róznych konfiguracjach mogą tworzyć system multisplit. Określenie FJM jest skrótem określającym urządzenia klimatyzacyjne multi firmy Samsung.
 • VRF (Variable Refrigerant Flow) – to system klimatyzacyjny z przeznaczeniem dla rozległych obiektów mieszkalnych, biurowych, biznesowych, w którym charakterystyczną cechą układu jest zmienna ilość pzepływu czynnika chłodniczego. Możliwości, zakres produktów i zastosowań, zaawansowane technologie systemów VRF sprawiają, że uznaje się je za kompleksowe rozwiązanie systemowe.
 • DVM (DVM Digital Variable Multi) VRF Systems – system klimatyzacyjny firmy Samsung działający na podobnej zasadzie jak system VRF.
 • ERV (Energy Recovery Ventilation) Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Dotyczy to central z wymianą energii powietrze-powietrze.

Współczynniki SEER / SCOP

Klimatyzatory nigdy nie pracują ze swoją 100% wydajnością, dlatego konieczne stało się opracowanie metod obliczania sprawności energetycznej i oznakowania tych urządzeń – by podawane informacje były przybliżone do warunków rzeczywistych. Obecnie, przy wyznaczaniu współczynników energetycznych wykorzystuje się metodę pomiaru efektywności sezonowej SEER i SCOP.

SEER – Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej – oznacza sezonową ocenę efektywności energetycznej w trybie chłodzenia.
SCOP – Współczynnik Sezonowej Efektywności – oznacza sezonową wydajność w trybie grzania.

Im wyższa liczba tym lepiej – klimatyzator będzie zużywał mniej energii elektrycznej. Producenci podają te wartości na swoich urządzeniach.

Co to jest BTU/h?

BTU to pozaukładowa brytyjska jednostka ciepła (British Thermal Unit). Używana jest jest głównie w USA i w Wielkiej Brytanii. W układzie SI używana jest jednostka kW.

Wielu producentów klimatyzatorów, zarówno w jednostkach do zastosowań domowych jak i komercyjnych, podaje moc klimatyzatora w tysiącach BTU/h. Informacja o mocy chłodniczej danej jednostki znajduje się w symbolu danego klimatyzatora. Do najpopularniejszych oznaczeń należą:

 • 09 = 9000 BTU/h = 2.64 kW (potocznie nazywane 2.5 kW)
 • 12 = 12000 BTU/h = 3.52 kW (potocznie nazywane 3.5 kW)
 • 18 = 18000 BTU/h = 5.28 kW (potocznie nazywane 5 kW)
 • 24 = 24000 BTU/h = 7.03 kW (potocznie nazywane 7 kW)

Wilgotność powietrza
to zawartość pary wodnej w powietrzu.

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza, rośnie ilość zawartej w nim pary wodnej.  Dla naszego samopoczucia, istotna jest wilgotność względna, czyli ilość pary wodnej zawartej w powietrzu wyrażona w procentach. Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach zamkniętych powinna zawierać się w granicach 30 – 65%. Optymalna wilgotność powietrza, w której człowiek najlepiej się czuje wynosi 40 – 60%. Optymalna temperatura w mieszkaniu to 20 – 22oC (a 18oC w sypialni).

Klimatyzator, utrzymując zadaną komfortową temperaturę, osusza także powietrze i zapewnia lepsze samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu.

Ogrzewanie klimatyzacją

Latem jednostka wewnętrzna chłodzi, a zewnętrzna grzeje. W trybie ogrzewania role się odwracają i to jednostka wewnętrzna zaczyna grzać, a zewnętrzna chłodzić. Klimatyzator pracuje jak pompa ciepła.
W przypadku typowego klimatyzatora split, działanie trybu grzania możliwe jest do temperatury -15 czy -20 stopni. Poniżej tej wartości, agregat zewnętrzny większości urządzeń przestaje po prostu działać. Wówczas należy przejść na inne źródło ciepła w domu. Zatem klimatyzacja jest dobra na jesień i łagodną zimą lub jako jeden z układów grzewczych w domu, np. wspomagający.
Oczywiście w naszym klimacie tak mroźnych dni jest stosunkowo niewiele. Z kolei jesień, wiosna oraz łagodna zima stanowią większą część roku i wówczas energooszczędne ogrzewanie klimatyzacją jest bardzo wygodne i spełnia podstawowe oczekiwania użytkowników. Do tego jako ogrzewanie elektryczne jest ono ekologiczne, czyli przyjazne środowisku. Użytkowanie klimatyzatora jako grzejnika elektrycznego jest znacznie tańsze od tradycyjnego ogrzewania elektrycznego.